info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép dịch vụ tư vấn du học ở Bắc Giang

Xin giấy phép dịch vụ tư vấn du học ở Bắc Giang – Trong những năm gần đây, kinh tế của Bắc Giang phát triển khá toàn diện và đang dần khẳng định được vị thế là Trung tâm kinh tế lớn thứ hai của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Bắc Giang đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch với cơ chế “một cửa liên thông”, nhà đầu tư chỉ cần đến sự quản lý thật chuyên nghiệp. Từ đó Bắc Giang  phát triển rất nhanh, mạnh về mọi mặt tại địa bàn. Vì vậy cuộc sống ngày càng thay đổi, nhu cầu du học càng nở rộ. Cùng hiện thực hóa nhu cầu du học tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, các trung tâm tư vấn du học đang có xu hướng phát triển rộng ở Bắc Giang. Để Xin giấy phép dịch vụ tư vấn du học ở Bắc Giang, hồ sơ cần có:

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; Kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; Phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
  2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  3. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Tổ chức có trụ sở tại địa bàn, có cơ sở vật chất và trang bị thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động kinh danh dịch vụ tư vấn du học tại Bắc Giang, khi đã chuẩn bị đầy dủ hồ sơ và những giấy tờ trên. Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.
Về dịch vụ tư vấn xin giấy phép tư vấn du học ở Bắc Giang, Công ty Minh Anh xin tư vấn cho quý khách hàng:
– Nắm rõ việc tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học được điều chỉnh cụ thể trong các văn bản pháp luật;
– Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị thủ tục và tài liệu chuẩn;
– Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc nộp hồ sơ và nhận kết quả liên quan đến xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học.