info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài – Công ty Minh Anh là thương hiệu được tín nhiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty nước ngoài, tư vấn thành lập chi nhánh nước ngoài, tư vấn thành lập công ty 100%, đại diện giao dịch với Cơ quan nhà nước hoàn tất các thủ tục cho khách hàng, trong thời gian nhanh nhất.

I.  TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI .

1. Tư vấn thành lập công ty nước ngoài cho Qúy khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành với những nội dung sau:

«Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam;

«Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp).

«Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

«Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư.

«Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

«Tư vấn cách đặt tên công ty, tên viết tắt phù hợp với quy định của pháp luật, với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên công ty;

«Tư vấn về ngành nghề Đăng ký kinh doanh (những điều kiện trước và sau khi thành lập công ty đối với ngành nghề Đăng ký kinh doanh; lựa chọn, sắp xếp ngành nghề, dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới của công ty);

«Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành công ty;

«Tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ về tài chính sau khi đăng ký kinh doanh và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh;

«Dịch vụ dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

«Tư vấn về cơ cấu nhân sự; quyền hạn, nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty.

«Dịch vụ soạn thảo hồ sơ liên quan đến các vấn đề thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng, mua bán , sáp nhập doanh nghiệp

3. Đại diện thực hiện các thủ tục sau đây:

«Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ Đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;

«Tiến hành thủ tục để khắc dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế);

«Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

«Thực hiện theo các gói thời gian khách hàng yêu cầu:

«Thời gian phụ thuộc vào từng vụ việc;

«Thời gian theo yêu cầu của khách và gói dịch vụ;