info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Muốn sản xuất rượu công nghiệp thì doanh nghiệp cần phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp như sau:
ruou-ngoai-3Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bao gồm:
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp;
-Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
-Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
-Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo đó là bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.
-Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường / Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Trình tự xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp:
Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệpnộp bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho bộ công thương / sở công thươngvà nhận giấy hẹn đến lấy kết quả.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ theo pháp luật thì trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận, doanh nghiệpsản xuất rượu công nghiệp sẽ nhận được văn bản yêu cầu bổ sung.
Trong trường hợp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, doanh nghiệpsản xuất rượu công nghiệpsẽ nhận được văn bản trả lời từ chối cấp phép.
Bước 3: Nhận kết quả
Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nhận kết quả theo ngày được ghi trong giấy hẹn.
Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên.
Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 3 triệu lít/năm.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương/ Sở Công Thương sẽ xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.