info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Công tác sản xuất sản phẩm thuốc lá là một hoạt động phức hợp với chuỗi cung ứng dài và có sự tham gia của nhiều đối tác khác nhau. Tuy nhiên để có thể tham gia vào hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá thì phải xin cấp Giấy phépsản xuất sản phẩm thuốc lá. Thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá như sau:
thuocla
Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
:
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có đăng ký ngành nghề sản xuất sản phẩm thuốc lá : bản sao.
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất nếu có và dự kiến sản lượng sản xuất kinh doanh của 5 năm tiếp theo trong đó nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm thuốc lá quy đổi ra bao 20 điếu.
-Bảng kê danh mục thiết bị, máy móc cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá (năng lực từng công đoạn quy đổi ra bao 20 điếu tính theo 3 ca/ngày).
-Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thiết bị máy móc.
-Hợp đồng gia công chế biến sợi, hợp đồng dịch vụ kiểm tra chất lượng (nếu có).
-Bảng kê sơ đồ kho tàng, diện tích, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.
-Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu / sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp.
-Bản sao công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá.
-Bản sao hồ sơ chứng minh đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá.
Trình tự xin cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho bộ công thương và nhận giấy hẹn đến lấy kết quả.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận, doanh nghiệp sẽ nhận được văn bản yêu cầu bổ sung.
Trong trường hợp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, doanh nghiệp sẽ nhận được văn bản trả lời từ chối cấp phéptừ Bộ công thương.
Bước 3: Nhận kết quả
Doanh nghiệp nhận kết quả theo ngày được ghi trong giấy hẹn.
Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét và cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.