info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Trong thời gian qua, có khá nhiều doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Tuy nhiên, có một số tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đã bị cơ quan chức năng buộc đóng cửa do chưa đăng ký tổ chức hội trợ, triển lãm thương mại. Một hội chợ triển lãm thương mại để được diễn ra thì thương nhân phải đăng ký tổ chức hội chợ thương mại.
1. Thương nhân, tổ chức phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Số lượng hồ sơ và thành phần hồ sơ:
Số lượng: 1 bộ
Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại theo mẫu HCTL-1 (phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/NĐ-CP ngày 6/7/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính). Nội dung đăng ký tổ chức hội trợ thương mại, bao gồm: tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, tên chủ đề Hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh- đầu tư, Quyết định thành lập hoặc quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.
+ Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại.
2.Thương nhân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở công thương hoặc nộp qua đường bưu điện.
3.Thời hạn đăng ký tổ chức của thương nhân
– Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức.
– Nếu đăng ký với cơ quan nhà nước sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức  thì thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc 45 ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.
4.Thời hạn giải quyết
– Đối với trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Thời hạn giải quyết là trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức;
– Đối với trường hợp đăng ký sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
5.Cơ quan tiến hành thủ tục hành chính: Sở Công thương
6.Kết quả của thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận hoặc không xác nhận. Lưu ý trong trường hợp không xác nhận phải ghi rõ lý do.
7.Lệ phí: Không  quy định