info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Bạn đang muốn tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại? Đang tìm hiểu về thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại nhưng không biết hồ sơ đăng ký gồm những gì? Tư vấn Minh Anh sẽ giải đáp vấn đề của bạn như sau:
1 bộ hồ sơ gồm các tài liệu, giấy tờ được quy định rõ tại điều 38 nghị định 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại:
Thứ nhất,Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu của Bộ công thương (mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC).Lưu ý, Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải bao gồm: tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại  tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại.
Thứ hai, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.
Thứ ba, Các giấy tờ, tài liệu bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có).