info@luatminhanh.vn
0962.036.698 0938.834.386

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thủ tục đăng ký hội chợ, triển lãm thương mại

Hiện nay, nền kinh tế thị trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt đang khiến cho các doanh nghiệp phải nỗ lực rất lớn để tồn tại và phát triển, nhiều doanh nghiệp để giới thiệu sản phẩm tới khách hàng đã lựa chọn tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Tuy nhiên, có khá nhiều doanh nghiệp còn vướng mắc về thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.
Công ty Luật Minh Anh tư vấn cho bạn về thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.
1.Cơ quan thực hiện: Sở Công thương
2.Căn cứ pháp lý:
– Nghị định số 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
– Thông tư số 07/2007/TTLT-BTC  hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.
3. Đăng ký hội chợ, triển lãm thương mại
Thời hạn đăng ký: các thương nhân đăng kí trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Nếu như đăng ký sau thời gian trên thì thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại: đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam chậm nhất 30 ngày còn đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài chậm nhất 45 ngày
4.Trình tự thực hiện
Bước1:Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP trong đó có văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TTLT-BTC)
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thành phần hồ sơ bao gồm các giấy tờ tài liệu sau:
– Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Trong đó, Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải bao gồm: tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại  tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại.
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – đầu tư và Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.
– Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có).
Bước 2:Nộp hồ sơ tại Sở công thương
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại kiểm tra tính pháp lí và nội dung hồ sơ:
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản cho thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ;
Bước 3:Nhận văn bản xác nhận hoặc không xác nhận tại Sở công thương
Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận  hoặc không xác nhận bằng văn bản) trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;
Đối với Trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại chậm thời gian tức sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản.
Lưu ý, Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại có quyền thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đã được xác nhận. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  phải được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc 45 ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài; Trình tự thủ tục thực hiện đối với việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng kí tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tương tự như trên.
5.Lệ phí: Không