info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Ngoại tình có được chia tài sản chung khi ly hôn không

” Ngoại tình có được chia tài sản chung khi ly hôn không ” Những năm gần gây các tranh chấp ly hôn tăng không ngừng và một trong những nguyên do chủ yếu là… ngoại tình! Nhiều người tìm đến dịch vụ tư vấn ly hôn có tranh chấp tài sản để được chia sẻ, tư vấn và câu hỏi chúng tôi được nhận nhiều nhất là “Ngoại tình có được hưởng tài sản khi ly hôn hay không; nếu có thì ít hay nhiều?”

Ngoại tình có được chia tài sản chung khi ly hôn không

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

  • Hôn nhân và gia đình là một quan hệ dân sự nên luôn ưu tiên tự thỏa thuận: hai bên tự thỏa thuận phân chia tài sản được với nhau thì áp dụng nội dung thỏa thuận.
  • Trường hợp không thỏa thuận được , Tòa án xem xét áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng (khi kết hôn hai bên lựa chọn một trong hai chế độ tài sản là chế độ thỏa thuận hoặc theo luật định). Nếu không có văn bản thỏa thuận chế độ tài sản hoặc có thỏa thuận chế độ tài sản nhưng bị vô hiệu toàn bộ; thì phân chia tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật.

Hoặc nếu văn bản thỏa thuận này bị vô hiệu một phần. Đối với phần bị vô hiệu, thỏa thuận không rõ ràng, hoặc phần chưa được đưa vào thỏa thuận; áp dụng quy định pháp luật về tài sản chung vợ chồng.

  • Bảo đảm quyền lợi của bên thứ ba, đơn cử như các khoản nợ chung của vợ chồng…
  • Tài sản được chia theo hiện vật hoặc giá trị (giá thị trường tại thời điểm ly hôn).
  • Tài sản riêng của bên nào thuộc về bên ấy. Nếu có sự sáp nhập tài sản riêng vào tài sản chung mà có yêu cầu thì thanh toán phần giá trị đóng góp.
  • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên/thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Phân chia tài sản khi ly hôn dựa trên yếu tố nào?

          Dịch vụ tư vấn ly hôn có tranh chấp tài sản cung cấp thông tin tới quý độc giả các yếu tố cần xem xét khi phân chia tài sản chung vợ chồng, đây cũng sẽ trả lời cho câu hỏi được nêu ra ở đầu bài: “Ngoại tình có được chia tài sản chung khi ly hôn không?”.

Theo luật định, tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đoi nhưng có tính đến các yếu tố sau:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của mỗi bên vợ/chồng: tình trạng tài sản, sức khỏe, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn…của mỗi bên; cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà mỗi bên có quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Xem xét sau khi ly hôn, bên nào gặp khó khăn hơn được chia phần tài sản nhiều hơn, hoặc ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của vợ, chồng và gia đình.
  • Công sức đóng góp của mỗi bên trong việc tạo lập và duy trì, phát triển khối tài sản chung: sự đóng góp về thu nhập, tài sản riêng, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng; lao động trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh, nghề nghiệp: phải bảo đảm cho bên đang hoạt động nghề nghiệp/ đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục hành nghề/sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên còn lại phần giá trị tài sản chênh lệch; không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của mỗi bên và con chưa thành niên/ thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.
  • Lỗi của mỗi bên trong việc vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng: bạo lực gia đình, phá tán tài sản, ngoại tình không chung thủy…. Như vậy, ngoại tình chỉ là một yếu tố để xem xét việc phân chia tài sản chung.

⇒ Chúng tôi, Luật sư tư vấn hôn nhân đang làm việc tại công ty Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ ”  Ngoại tình có được chia tài sản chung khi ly hôn không  ” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất