info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Mẫu đơn xin ly hôn

Ly hôn là phương án cuối cùng khi mâu thuẫn vợ chồng không thể nào giải quyết được. Do đó, cần suy nghĩ cân nhắc thật kỹ trước khi ra quyết định ly hôn. Giải quyết ly hôn cũng có nhiều thủ tục pháp lý phức tạp. Để đảm bảo quyền lợi cho mình và các con, vợ chồng cần có những trao đổi, thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung, giải quyết nợ chung, về việc nuôi con,…
Ly hôn có hai hình thức là: Ly hôn theo yêu cầu của một bên (Đơn phương ly hôn) và Thuận tình ly hôn (Cả vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn). Đơn xin ly hôn có thể đánh máy hoặc viết tay, miễn đầy đủ cấu trúc theo mẫu sau:
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN

Tên tôi là: …………………………………               Giới tính:…………

Dân tộc: …………………………………… Quốc tịch: …………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……..

Nơi cấp:

Nơi đăng kí HKTT: ………………………………………………………….

Nơi cư trú:

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là: …………………………. Giới tính:                                                          ………………………….

Dân tộc: …………………………………… Quốc tịch: ……………………

Ngày sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……..

Nơi cấp:

Nơi đăng kí HKTT:

Nơi cư trú:

*Nội dung đơn xin ly hôn:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa giải quyết việc ly hôn, cụ thể:

*Về con chung:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

* Về tài sản chung:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

*Về nợ chung:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết nội dung đơn xin ly hôn:

  1. Phần nội dung đơn xin ly hôn:

Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn…. Làm Đơn xin ly hôn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

  1. Phần con chung:

Nếu đã có con chung, ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con…. Nếu chưa có con chung thì ghi chưa có.

  1. Phần tài sản chung:

Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và nếu không có tài sản chung, ghi không có.

  1. Phần nợ chung:

Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả. Nếu không có nợ chung, ghi không có.