info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lao động tại các nước trên thế giới muốn tới Việt Nam làm việc theo hình thức hợp đồng lao động phải xin giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước Việt Nam. Thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tương đối phức tạp. Thấu hiểu được vấn đề đó, tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài nhằm hỗ trợ quý khách hàng hiểu được quy trình, điều kiện đăng ký làm giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước tại Việt Nam cho người nước ngoài. Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục cấp giấy phép lao động nhanh chóng, với phí dịch vụ hợp lý.
tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài nhằm hỗ trợ quý khách hàng
Dịch vụ tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài:
Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý:
Tư vấn điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
– Lý lịch cá nhân không vi phạm pháp luật;
Tư vấn quy định, thủ tục pháp lý xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;
Tư vấn chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết cung cấp cho tư vấn Minh Anh soạn thảo hồ sơ;
Tư vấn các vấn đề khác có liên quan;

Soạn thảo hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài:

1. Hồ sơ khai bằng tiếng Việt Nam hoặc 02 thứ tiếng (Tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Trường hợp chỉ khai bằng một thứ tiếng nước ngoài thỉ phải dịch ra tiếng Việt Nam;
2. Mỗi người lao động làm 02 Bộ hồ sơ:
– 01 Bộ hồ sơ nộp cho  Sở lao động Tương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi mà đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở;
– 01 Bộ hồ sơ lưu tại Đơn vị sử dụng lao động.
Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý:
Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đại diện khách hàng theo dõi hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đại diện khách hàng nhận hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và bàn giao kết quả dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài .