info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động cho người nước ngoài – Trong xu thế mở cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam, lao động là người nước ngoài vào nước ta làm việc là một xu thế tất yếu. Đáp ứng yêu cầu khách quan đó, những năm qua Việt Nam đã ban hành tương đối đồng bộ và kịp thời các quy định về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Điều này một mặt đã tạo ra hành lang pháp lý phục vụ công tác quản lý, mặt khác đây là công cụ hữu hiệu trong tổ chức thực hiện nhằm thu hút lao động nước ngoài có chuyên môn kỹ thuật vào Việt Nam làm việc, đồng thời bảo vệ được vị trí việc làm mà lao động Việt Nam có thể đáp ứng.
 

giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai

Căn cứ Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đã có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 01 tháng 4 năm 2016:
1: Điều kiện cấp giấy phép lao động
Người lao động nước ngoài có đầy đủ các điều kiện sau đây được phép làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động để làm việc tại Việt Nam:
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
2: Thời hạn của giấy phép lao động: 2 năm