info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông– Từ ngày 01/01/2013 Luật Quảng cáo 2012 có hiệu lực thi hành thì khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo trên phương tiện giao thông không phải xin giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như trước. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân vẫn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vậy hồ sơ đó gồm những giấy tờ, tài liệu gì? Công ty Luật Minh Anh xin tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo trên phương tiện giao thông như sau:

Thành phần hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông:

  1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo phải ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.
  2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo nếu như tự thực hiện quảng cáo.
  3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo.
  4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
  5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Nếu như người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.
  6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
  7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
  8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng.