info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông – Hiện nay, ra đường chúng ta thường bắt gặp những hình ảnh quảng cáo đầy màu sắc sặc sỡ trên xe bus, ô tô, xe tải,… chạy khắp thành phố, với hình thức quảng cáo này các hình ảnh, thương hiệu hay slogan của sản phẩm, dịch vụ nào đó sẽ lọt vào mắt nhiều người hơn là những biển quảng cáo nằm bất động. Trước đây, khi thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông thì phải xin cấp giấy phép quảng cáo nhưng từ khi Luật quảng cáo 2012 có hiệu lực thi hành thì các tổ chức, cá nhân có nhu cầu không phải làm thủ tục xin giấy phép nữa mà phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông
Tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông


Căn cứ vào Điều 32 Luật quảng cáo 2012, khi quảng cáo trên phương tiện giao thông cần thực hiện một số điểm cơ bản sau:
– Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật quảng cáo và pháp luật về giao thông.
– Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông.
– Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.
– Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông yêu cầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.
Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn gồm:

  1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo phải ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.
  2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo nếu như tự thực hiện quảng cáo.
  3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo.
  4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
  5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Nếu như người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.
  6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
  7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
  8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng.