info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty nước ngoài tại Việt Nam, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam của công ty Luật Minh Anh bao gồm:

Tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam


 
1. Tư vấn các vấn đề trước khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài.
Tư vấn lựa chọn địa điểm thành lập chi nhánh phù hợp: Trên thực tế việc lựa chọn địa điểm đặt chi nhánh cho công ty nước ngoài là rất quan trọng, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự giao thương và cơ hội kinh doanh cũng như khả năng khai thác nguồn nhân công của thương nhân nước ngoài;
Tư vấn lựa chọn ngành nghề/mục tiêu hoạt động phù hợp với nhu cầu và khả năng của thương nhân nước ngoài;
Tư vấn các điều kiện trước khi thành lập;
Tư vấn các vấn đề pháp lý khác.
2. Đại diện cho thương nhân nước ngoài thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh tại Việt Nam.
Tư vấn chuẩn bị điều kiện và hồ sơ thành lập chi nhánh;
Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh;
Đại diện thương nhân nộp hồ sơ vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;
Theo dõi quá trình xét duyệt và xử lý hồ sơ, bổ sung tài liệu cần thiết khi cơ quan nhà nước yêu cầu;
Đại diện thương nhân nhận kết quả đăng ký hoạt động chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
3. Tư vấn miễn phí các vấn đề phát sinh sau khi thành lập chi nhánh.
Tư vấn thủ tục khai thuế, mở tài khoản và chế độ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm;
Cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí;
Cung cấp các biểu mẫu và tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi thành lập.
Trực tuyến tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam