info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông– Quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng hiện nay khá phổ biến tại Việt Nam. Hình thức quảng cáo này dễ dàng tác động vào tâm trí người đi đường về hình ảnh, thương hiệu hoặc slogan của bất kỳ một nhãn hàng sản phẩm dịch vụ nào đó. Vậy khi, doanh nghiệp kinh doanh muốn sử dụng dịch vụ này cần làm những gì để được đặt thông tin quảng cáo lên phương tiện. Công ty Luật Minh Anh xin hướng dẫn trình tự thủ tục như sau:
Theo quy định của Luật quảng cáo 2012 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 thì quảng cáo trên phương tiện giao thông không phải xin giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân vẫn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1: Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông:

  1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo phải ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.
  2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
  3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo.
  4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
  5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Nếu như người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.
  6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
  7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
  8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng.

2: Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên phương tiện giao thông

– Trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương.
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Nếu cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.