info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty liên doanh với nước ngoài : Câu hỏi đặt ra là, cần phải có những điều kiện như thế nào thì mới có thể thành lập các công ty liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài được ?
Thành lập công ty liên doanh chính là doanh nghiệp liên doanh do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước ngoài và Chính phủ CHXHCNVN hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp VN hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
Điều kiện thành lập công ty liên doanh với nước ngoài
Những điều kiện để thành lập công ty liên doanh với nước ngoài:

  •  Các doanh nghiệp nước ngoài không vi phạm pháp luật nước Việt nam và nước ngoài, không bị cấm thành lập và đảm nhận doanh nghiệp do pháp luật Việt nam quy định.
  •  Có tài khoản tiền gửi sử dụng để đầu tư vào dự án hoặc công ty tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.
  • Nếu là tổ chức thành lập công ty tại Việt nam thì phải có báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập
  • Đảm bảo điều kiện và tuân thủ quy định tại các điều ước, công ước, hiệp định, thỏa thuận mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận.
  • Có hồ sơ đăng kí thành lập công ty liên doanh theo quy định của pháp luật Việt nam (Luật doanh nghiệp, Luật Cam Kết, Luật đầu tư….)
  • Phải cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước Việt nam theo quy định pháp luật.

–  Các Doanh nghiệp, Các nhà đầu tư nếu vẫn chưa hiểu rõ các điều kiện để thành lập công ty liên doanh thì lời khuyên tốt nhất cho bạn chính là tìm đến những công ty, văn phòng luật uy tín để nhận được sự trợ giúp tốt nhất.
Công ty Minh Anh chúng tôi là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực: Tư vấn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, tư vấn thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh nước ngoài của Tư vấn Minh Anh:
+   Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với công ty liên doanh;
+   Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;
+   Tư vấn quy định Pháp lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án;
+   Tư vấn quy định Pháp lý về thuế;
+   Tư vấn quy định Pháp lý về ưu đãi đầu tư;
+   Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;
+   Tư vấn quy định Pháp lý khác có liên quan;
+   Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);
+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp