info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Luật Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn khởi nghiệm và đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Với những hiểu biết chính sách pháp luật tại Bắc Ninh, chúng tôi xin hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp như sau:

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh


Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh của Công ty chúng tôi bao gồm:

A.  Nội dung tư vấn trước thành lập doanh nghiệp gồm:

– Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

–  Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;

– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;

– Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý trong công ty;

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông sáng lập;

– Tư vấn về thời hạn góp vốn theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

B. Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

C.  Đại diện các doanh nghiệp tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp

– Đại diện cho quý khách hàng thực hiện việc nộp hồ sơ vào cơ quan nhà nước;

– Đại diện cho khách hàng thực hiện việc sửa đổi bổ sung hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh khi cần thiết;

– Đại diện thực hiện việc nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp;

D.  Các ưu đãi sau dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh của chúng tôi

– Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp, Cung cấp các biểu mẫu hồ sơ nội bộ hoàn toàn miễn phí;

– Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý, thủ tục kê khai thuế sau thành lập;

– Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu;

– Tư vấn khởi nghiệp, giới thiệu các mối quan hệ uy tín trong lĩnh vực kế toán thuế, kiểm toán, phần mềm, thiết kế website, văn phòng phẩm, nội thất văn phòng.

Luật Minh Anh vừa chia sẻ một số nội dung liên quan đến Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp khu vực Bắc Ninh, các vấn đề liên quan đến thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các dịch vụ pháp lý khác ở Bắc Ninh. Quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp gặp luật sư/ chuyên viên tư vấn theo Hotline ☎️ 024 6328.3468.