info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin cấp phép giới thiệu việc làm cho Doanh nghiệp

Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (sau đây gọi chung là giấy phép) do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Doanh nghiệp nhà nước và có đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định này. Mẫu giấy phép do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

 1. Điều kiện cấp giấy phép

Doanh nghiệp được cấp giấy phép khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Có địa điểm và trụ sở ổn định, đặt ở nơi thuận tiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động của Doanh nghiệp. Nếu trụ sở thuê thì phải ổn định từ 36 tháng trở lên;
 • Có phòng sử dụng cho hoạt động tư vấn, phòng sử dụng cho hoạt động giới thiệu và cung ứng lao động, phòng sử dụng cho hoạt động về thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại, fax, email và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng;
 • Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân Hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;
 • Có ít nhất 05 năm cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án.
 1. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động
 • Đơn đề nghị cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm (theo mẫu);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có công chứng);
 • Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để cấp giấy phép của doanh nghiệp gồm:

+ Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;
+ Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép;
Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng (có công chứng).

 1. Trình tự cấp phép hoạt động
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và hoạt động giới thiệu việc làm.
 • Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm trao giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. Giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, các văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.
 • Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tư vấn xin cấp phép giới thiệu việc làm cho Doanh nghiệp