info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập quỹ từ thiện

Công ty Luật Minh Anh xin cung cấp một số thông tin pháp lý về điều kiện đăng ký thành lập quỹ từ thiện theo quy định của pháp luật Việt Nam để quý khách tham khảo như sau:
Căn cứ theo Nghị định 30/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và căn cứ theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30/2012/NĐ-CP thì:
Điều kiện thành lập quỹ:

  • Mục đích: giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khao học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận;
  • Có thành viên sáng lập quỹ;

+ Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam góp tài sản để thành lập quỹ, tham gia xây dựng dự thảo điều lệ và các điều lệ trong hồ sơ xin phép thành lập quỹ;
+ Ban sáng lập quỹ có ít nhất 3 thành viên sáng lập: trưởng ban, phó ban và sáng lập viên.
Công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ thì:
+ Phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của tài sản đóng góp;
+ Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục đích hoạt động của quỹ;
Hồ sơ thành lập quỹ:

  • Đơn đề nghị thành lập quỹ;
  • Dự thảo điều lệ quỹ;
  • Tài liệu chứng minh tài sản góp để thành lập quỹ: có xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà sáng lập đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Còn đối với những tài sản khác thì đã thực hiện việc chuyển sở hữu tài sản cho quỹ;
  • Sơ yếu lý lịch/phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên sáng lập quỹ.

Điều kiện để quỹ hoạt động:

  • Có giấy phép thành lập và công nhận điều liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Đã công bố về việc thành lập quỹ;
  • Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà sáng lập viên đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho quỹ;
  • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhân quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.