info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là thực hiện việc sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ngoài các hoạt động này, doanh nghiệp khoa học và công nghệ có thể thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm hàng hóa khác và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
Mục đích thành lập doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ là tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thương mại hoá các sản phẩm hàng hoá là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
Để đáp ứng nhu cầu của các Qúy khách hàng, chúng tôi – Minh Anh Law với những chuyên viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ cung cấp cho Qúy khách hàng những dịch vụ tư vấn hiệu quả nhất.
Dịch vụ tư vấn của chúng tôi:

  • Minh Anh sẽ tư vấn cho quý khách hàng về các điều kiện, trách nhiệm của doanh nghiệp đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ;
  • Tư vấn về trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ;
  • Tư vấn về cách thức lập hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan;
  • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
  • Nhận ủy quyền tiến hàng các thủ tục nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại các cơ quan chức năng từ khi nộp hồ sơ đến khi có kết quả.
  • Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.