info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về viết và đặt tên biển hiệu công ty

Căn cứ theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thì việc viết, đặt, treo, dán, lắp biển hiệu – gọi chung là viết, đặt biển hiệu tại trụ sở, nơi kinh doanh của công ty có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng phải tuân theo những quy định sau:
Về mặt mỹ quan:
Biển hiệu công ty phải đảm bảo vẻ mỹ quan. Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam. Trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài thì phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.
Vị trí biển hiệu:
Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng hoặc hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh của doanh nghiệp.
Mỗi doanh nghiệp chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng, trụ sở hoặc nơi kinh doanh.
Mỗi doanh nghiệp chỉ được viết và đặt 1 biển hiệu ngang và không quá 2 biển hiệu dọc.
Nội dung biển hiệu:
Nội dung biể hiệu của doanh nghiệp phải thể hiện những nội dung sau:

  • Tên cơ quan chủ quan trực tiếp (nếu có);
  • Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Loại hình cuả doanh nghiệp;
  • Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính – áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;
  • Địa chỉ giao dịch, số điện thoại;
  • Biểu tượng, logo (nếu có)

Ngoài ra cần lưu ý, trên biển hiệu không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.