info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Nhằm tạo điều kiện thuận lời cho thương nhân nước ngoài về mặt thủ tục pháp lý trong lĩnh vực thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài vào Việt Nam. Công ty Minh Anh làm dịch vụ cấp giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tư vấn về Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài vào Việt Nam.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài gồm có

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu;
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận;
Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện.(đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện là người nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực).
Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
Một số giấy tờ pháp lý khác.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Dịch vụ cấp giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài:

– Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới quy trình, thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại cơ quan nhà nước.
– Tư vấn miễn phí các thông tin, giấy tờ cần thiết để tư vấn Minh Anh hoàn thiện hồ sơ thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài.
– Soạn thảo hồ sơ nhanh chóng, chuẩn xác.
– Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tai cơ quan nhà nước.
– Đại diện khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước.