info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài

Để các thương nhân nước ngoài có thể tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, các thương nhân nước ngoài cần thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam. Để giúp đỡ các thương nhân nước ngoài về thủ tục hành chính, Chúng tôi cung cấp Dịch vụ xin Cấp giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài vào Việt nam.

cap giay phep van phong dai dien cho thuong nhan nuoc ngoai

1. Hồ sơ Cấp giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.( đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện là người nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực).

Điều lệ hoạt động của thương nhân nước ngoài;

Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đứng đầu văn phòng đại diện tại Việt Nam;

Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện, gồm:

  • Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê trụ sở;
  • Bản sao sổ đỏ hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác;

Một số giấy tờ pháp lý khác (vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn).

2. Dịch vụ xin cấp giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài  tại Luật Minh Anh:

Tư vấn các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài vào Việt Nam.

Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài vào Việt Nam.

Trực tiếp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện cho thương nhân  nước ngoài tại Việt nam.

Theo dõi tiến trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài vào Việt Nam.

Đại diện cho quý khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài vào Việt Nam.

Tư vấn miễn phí các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi thành lập văn phòng đại diện;

Cung cấp và cập nhật các văn bản pháp luật Việt Nam (nếu cần);

Tư vấn thủ tục xin xác nhận cư trú cho người đứng đầu văn phòng đại diện là người nước ngoài.