info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Bắc Ninh có nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong khu công nghiệp như công ty Samsung, Nokia, Canon,…Người nước ngoài muốn vào Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh theo hình thức lao động phải làm thủ tục xin giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh sẽ tư vấn miễn phí thủ tục đăng ký giấy phép lao động tại cơ quan chức năng Việt Nam.

dich vu xin giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai tai Bac Ninh

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh:

Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.

Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Ninh thẩm định hồ sơ

  • Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ ra thông báo trả lời bằng văn bản và ghi rõ lý do.

Bước 3: Người sử dụng lao động ký kết hợp đồng với người lao động bằng văn bản và gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh:

Tư vấn đối tượng người nước ngoài áp dụng đủ điều kiện xin giấy phép để hợp pháp lao động tại Bắc Ninh;

Tư vấn điều kiện được cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh;

Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh;

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại Sở Lao động thương binh và Xã hội Bắc Ninh;

Đại diện khách hàng nhận kết quả là giấy phép lao động và bàn giao kết quả dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài;