info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch tư vấn giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn vào Bắc Ninh làm việc theo hình thức hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải làm hồ sơ đăng ký xin giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hộ Bắc Ninh.

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép lao động nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động hiểu dõ quy trình, thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh.

Dịch tư vấn giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài của Luật Minh Anh, bao gồm:

Dịch vụ tư vấn xin cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh;

Dịch vụ tư vấn xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh;

Dịch vụ tư vấn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh;

Quy trình dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của người sử dụng lao động liên quan tới công việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài qua điện thoại, email hoặc văn phòng công ty Luật Minh Anh;

Bước 2: Luật sư Luật Minh Anh sẽ tư vấn điều kiện người nước ngoài được cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh;

Bước 3: Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp đủ giấy tờ, thông tin để luật sư Luật Minh Anh tiến hành soạn thảo hồ sơ;

Bước 4: Gửi hồ sơ cho khách hàng ký;

Bước 5: Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục xin cấp phép lao động ở Bắc Ninh tại Sở lao động – thương binh và Xã hội