info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam có nhu cầu sử dụng lao đông nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở lao động Thương binh và Xã hội thành phố dự kiến người nước ngoài sang lao động.

Thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tương đối phức tạp, thấu hiểu được điều đó Luật Minh Anh với dịch vụ xin giấy phép lao động uy tín sẽ tư vấn để người sử dụng lao động hiểu dõ quy trình, điều kiện đăng ký cấp phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Luật Minh ANh cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục xin, làm, Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài với từng vị trí công việc và báo cáo giải trình với ủy ban nhân nhân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

Trong thời gian đợi chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc tuyển dụng lao động người nước ngoài, người sử dụng lao động cần chuẩn bị hồ sơ cấp mới giấy phép lao động;

Nộp hồ sơ cấp mới giấy phép lao động tại Sở lao động Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động nước ngoài;

Người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động với người nước ngoài và bác cáo tỉnh hình sử dụng lao động với Sở lao động Thương binh và Xã hội cấp tỉnh;

Sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, người sử dụng lao động làm hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài theo thời hạn ghi trên giấy phép lao động;

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài của Luật Minh Anh:

Tư vấn điều kiện trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài;

Tư vấn những doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam được sử dụng người lao động nước ngoài;

Tư vấn những trường hợp người nước ngoài cần xin giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam;

Tư vấn những trường hợp người lao động nước ngoài không phải xin cấp giấy phép lao động;

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan tới hoạt động cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam