info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Luật Minh Anh được nhiều tổ chức, doanh nghiệp đánh giá là công ty luật uy tín, tốt nhất tại Việt Nam thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư giỏi cùng nhiều mối quan hệ xã hội sâu rộng là tiềm năng lớn đánh giá khả năng tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho người nước ngoài chuyên nghiệp nhanh chóng tại Luật Minh Anh.

dịch vụ tư vấn thủ tục Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Sau đây Luật Minh Anh sẽ giới thiệu cụ thể dịch vụ liên quan tới hoạt động giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Tư vấn điều kiện cấp giấy phép lao động;

Tư vấn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động;

Tư vấn thời hạn của giấy phép lao động;

Tư vấn trình tự cấp giấy phép lao động;

Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

Đại diện thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Sở lao động Thương binh và Xã hội;

Dịch vụ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Tư vấn các trường hợp cấp lại giấy phép lao động;

Tư vấn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động;

Tư vấn trình tự cấp lại giấy phép lao động;

Tư vấn thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại;

Soạn thảo hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

Đại diện thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Sở lao động Thương binh và Xã hội;