info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình công ty

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình công ty, Chuyển đổi loại hình công ty là một trong những hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu mới của sự phát triển, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình công ty

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình công ty

Khi loại hình doanh nghiệp hiện tại không còn phù hợp nữa những người có thẩm quyền sẽ quyết định chuyển đổi sang một hình thức khác. Kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh mới công ty được chuyển đổi chấm dứt sự tồn tại, Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi

Các vấn đề Công ty tư vấn Minh Anh thực hiện:

I. Tư vấn các hình thức chuyển đổi:

–  Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại.

–  Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

–  Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

–  Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên và ngược lại.

II. Các bước thực hiện chuyển đổi:

Bước 1: Xây dựng phương án thực hiện công việc

1.    Lên phương án các Nội dung thực hiện công việc;

2.    Liệt kê các giấy tờ cần thiết có liên quan;

3.    Thông báo biểu Phí dịch vụ và Lệ phí Nhà nước;

Bước 2: Thống nhất Ký kết Hợp đồng Dịch vụ

Dựa trên cơ sở Nội dung công việc và Biểu phí Dịch vụ, Quý Khách hàng có thể lựa trọn và thống nhất việc ký kết Hợp đồng Dịch vụ với chúng tôi.

Bước 3: Thực hiện công việc

Ngay sau khi ký kết Hợp đồng Dịch vụ hai bên sẽ trao đổi các nội dung sau:

1.    Thủ tục thông qua nội dung chuyển đổi loại hình công ty;

2.    Phương thức thực hiện;

3.    Thời hạn thực hiện chuyển đổi;

4.    Thống nhất nội dung Dự thảo Điều lệ công ty chuyển đổi;

Tư vấn Minh Anh tiến hành hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi, bao gồm:

1.     Biên bản họp về việc chuyển đổi;

2.    Quyết định về việc chuyển đổi;

3.    Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình Công ty;

4.    Danh sách Thành viên/Cổ đông Công ty;

5.    Dự thảo Điều lệ Công ty chuyển đổi

6.    Các tài liệu cần thiết khác;

Đại diện thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước

1.    Tiến hành nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch và Đầu tư;

2.    Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

3.    Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4.    Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và thủ tục hủy dấu cũ;

5.    Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu mới của Doanh nghiệp;

6.    Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và thủ tục trả Mã số Thuế;

7.    Nhận giấy Mã số thuế mới của Doanh nghiệp;

Những cam kết sau chuyển đổi

1.    Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thực hiện Công việc;

2.    Soạn thảo Điều lệ cho Doanh nghiệp;

3.    Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

4.    Hướng dẫn các thủ tục đổi Hóa đơn;

5.    Tư vẫn miễn phí trong 01 năm sau khi chuyển đổi;