info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

✅ Bao nhiêu tuồi thì phải chịu trách nhiệm hình sự? Thông thường một người phải chịu trách nhiệm hình sự khi vi phạm các quy định của Bộ luật Hình sự, tuy nhiên cũng có xem xét tới độ tuổi của người định thực hiện hành vi vi phạm đó mà có thể người vi phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhân thân người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi họ đã đến độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm hình sự. Với bài viết này Luật Minh Anh sẽ Tư vấn về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cho Qúy khách hàng để hiểu rõ hơn.

Tư vấn về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tư vấn về độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

Độ tuổi nào thì phải chịu trách nhiệm hình sự? Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định về độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự như sau:

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Căn cứ theo quy định trên, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự có thể phân chia như sau:

  • Dưới 14 tuổi, người phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên trong một số trường hợp người phạm tội có thể bị đưa vào một số trường giáo dưỡng để giáo dục.
  • Từ 14 đến dưới 16 tuổi với độ tuổi nàyphải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Khoản 2, Điều 12 Bộ luật hình sự 2015.
  • Trên 16 tuổi người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về mọi tội. Trừ những tội mà Bộ luật hình sự có quy định khác nhằm tạo điều kiện cho những người này có cơ hội để sửa sai.

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự căn cứ vào những tiêu chí nào?

Luật Minh Anh tư vấn về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

Người phạm tội đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự. Việc quy định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tùy theo mỗi giai đoạn các nhà làm luật quy định chủ yếu căn cứ vào những tiêu chí sau:

  • Một là, dựa vào những đặc điểm tâm – sinh lý, thể chất và khả năng nhận thức của lứa tuổi chưa thành niên.
  • Hai là, căn cứ vào điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội và chính sách, đường lối xử lý tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.
  • Ba là, căn cứ trên cơ sở tổng kết thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ở nước ta nói riêng. Trong đó, căn cứ vào mức độ nguy hiểm của tội phạm và tính phổ biến của những loại tội phạm mà người chưa thành niên thực hiện trong những thời điểm cụ thể.
  • Bốn là, tham khảo các quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của các nước trên thế giới.

Tại sao pháp luật Việt Nam lại quy định về độ tuổi như vậy?

Ở Việt Nam, căn cứ vào thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước khác, nhà nước ta đã quy định 14 tuổi là mức tuổi bắt đầu có năng lực TNHS và 16 tuổi là mức tuổi có năng lực TNHS đầy đủ.

Hiện nay, ở nước ta nói riêng, số lượng người chưa thành niên phạm tội ngày càng gia tăng về cả số lượng lẫn tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội. Tuy nhiên, có thể thấy người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về mặt thể chất và tâm- sinh lý, sự nhận thức và kinh nghiệm sống còn hạn chế, khả năng tự kiềm chế thấp dẫn đến dễ bị kích động, dụ dỗ và lôi kéo thực hiện những hành vi phạm tội.

✅ Luật Minh Anh vừa gửi tới Quý khách hàng một số thông tin liên quan đến trách nhiệm hình sư. Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc Tư vấn về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc các vấn đề liên quan đến dân sự, hình sự hay các nội dung liên quan đến quản trị doanh nghiệp, thành lập công ty, nhãn hiệu. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư theo số điện thoại: 024 6328 3468/0938834386.