info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội

Thương nhân nước ngoài muốn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội và đang tìm hiểu thủ tục pháp lý để có thể soạn thảo hồ sơ. Tuy nhiên đây là công việc khó khăn và mất nhiều thời gian, công sức với những ai chưa am hiểu về  pháp luật.

tư vấn thủ tục, cung cấp Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội

Để hỗ trợ thương nhân nước ngoài hiểu dõ về thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, Luật Minh Anh xin cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài, chi nhánh tại Hà Nội sẽ tư vấn để khách hàng hiểu dõ các nội dung sau:

Tư vấn đối tượng áp dụng đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội: Thương nhân thành lập công ty tại Nước ngoài;

Tư vấn quyền thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội:

  • Thành lập theo cam kết ghi trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  • 1 thương nhân không được thành lập nhiều hơn 1 chi nhánh có cùng tên gọi tại Hà Nội;

Tư vấn nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với hoạt động của chi nhánh;

Tư vấn điều kiện để được cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài;

Tư vấn thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh;

Tư vấn hồ sơ cấp giấy phép thành lập chi nhánh;

Tư vấn trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh;

Tư vấn các trường hợp không được cấp giấy phép thành lập chi nhánh;

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội của Luật Minh Anh:

Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành của chi nhánh;

Tư vấn lựa chọn tên chi nhánh;

Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh của chi nhánh;

Tư vấn người đại diện pháp luật của chi nhánh;

Tư vấn địa điểm đặt trụ sở chi nhánh;

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết để luật Minh Anh tiến hành soạn thảo hồ sơ;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ;

Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh tại Hà Nội cho thương nhân nước ngoài;

Bàn giao kết quả dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội là giấy đăng ký kinh doanh, dấu pháp nhân chi nhánh;