info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Hà Nội

Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam muốn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Hà Nội phải làm thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Cơ quan chức năng có thẩm quyền Việt Nam là Sở công thương thành phố Hà Nội.

Luật Minh ANh tư vấn quy trình thủ tục đăng ký Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Hà Nội

Khi tìm hiểu về thủ tục pháp lý thành lập văn phòng đại diện, thương nhân nước ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn và đặt ra nhiều câu hỏi như để đăng ký thàn lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của công ty nước ngoài cần những điều kiện gì? Hồ sơ gồm những giấy tờ gì? Chi phí và thời gian xin cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện là bao lâu?…

Để hỗ trợ công ty nước ngoài giải đáp được tất cả những vấn đề pháp lý thắc mắc đó, Luật Minh Anh xin tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài, văn phòng đại diện tại Hà Nội – Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

Tư vấn điều kiện để công ty nước ngoài tại Việt Nam được cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội;

Tư vấn hồ sơ xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Hà Nội;

Tư vấn quy trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Hà Nội;

Tư vấn thời gian, chi phí thực hiện thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Cơ quan chức năng Việt Nam;

Tư vấn những việc cần làm sau khi thành lập chi nhánh, khi văn phòng đại diện công ty nước ngoài đi vào hoạt động;

Dịch vụ sau thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Hà Nội của Luật Minh Anh:

Cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện;

Cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục sửa đổi đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện;

Cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện;