info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Các nguyên tắc hành nghề luật sư ở Việt Nam

Trong dòng chảy của xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, bất kỳ một quốc gia nào cũng phải “trang bị” cho mình một nền tư pháp hoàn chỉnh bên cạnh sự ổn định về chính trị và vững mạnh về kinh tế. Đó là một tất yếu cho sự phát triển của đất nước. Hoà mình trong dòng chảy đó, Việt Nam cũng không ngừng hoàn thiện mình về phương diện pháp luật nói chung và pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư nói riêng. Cũng như bao ngành nghề đặc thù khác, ngành luật cũng có những nguyên tắc hành nghề rất riêng mà những luật sư phải tuân thủ.

Các nguyên tắc hành nghề luật sư ở Việt Nam

                         Các nguyên tắc hành nghề luật sư ở Việt Nam

Là một luật sư, khi tham gia làm việc tại các tổ chức hành nghê luật là các công ty luật, văn phòng luật sư hay hành nghề với tư cách cá nhân thì cũng bắt buộc phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc hành nghề sau:

  1. Tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, các Quy định, Quy tắc đạo đức hành nghề của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động của Tổ chức hành nghề Luật sư.
  2. Tuân thủ triệt để các quyền và nghĩa vụ, nội dung và trách nhiệm đã cam kết với Khách hàng; không cung cấp Dịch vụ Pháp lý, thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trái các quy định của Pháp luật, không thực hiện Dịch vụ Pháp lý cho các Khách hàng có quyền lợi đối lập nhau;
  3. Bảo đảm an toàn, bí mật đối với những tài liệu và những thông tin mà khách hàng cung cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  4. Minh bạch, công khai phí dịch vụ, khoản phí khác với khách hàng trong khi thực hiên hợp đồng dịch vụ.
  5. Bảo đảm nguyên tắc đủ khả năng cung cấp dịch vụ mới ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng, dứt khoát không tiếp nhận những công việc khi chưa nghiên cứu kĩ sự việc. Và luôn tuân thủ nguyên tắc báo giá trước cho khách hàng tham khảo trước khi quyết định.