0962.036.698 0938.834.386
Minh Anh Law Firm

Hoạt động của công ty

Từ thiện tại Viện huyết học truyền máu TW

Với mong muốn mang lại cho những bệnh nhân nhi một Ngày Thiếu Nhi (01/06) đầm ấm như bao trẻ em khác, ngày 31/05/2018, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Luật TNHH Minh Anh đã tổ chức chương trình từ thiện tại Viện huyết học truyền máu TW.