info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin giấy phép lao động tại Hà Nội

Hiện nay, số lượng người lao động nước ngoài tại Hà Nội ngày càng tăng, chủ yếu từ hai nguyên nhân chính: Xuất phát từ việc thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng đòi hỏi một lượng nhân lực lớn và do một số ngành, một số lĩnh vực mới đòi hỏi trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng sử dụng công nghệ cao mà lao động trong nước tạm thời chưa đáp ứng được. Người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam người sử dụng lao động và người nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Công ty tư vấn Minh Anh, là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội.
Tư vấn xin giấy phép lao động tại Hà Nội
1: Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài có đầy đủ các điều kiện sau đây được phép làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động để làm việc tại Việt Nam:
–  Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
–  Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
–  Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
– Phải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
2: Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội
Người sử dụng lao động nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm những giấy tờ, tài liệu sau:
–  Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
–  Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( có thời hạn trong 12 tháng)
–  Lý lịch tư pháp theo quy định hoặc văn bản xác nhận theo quy định.
– Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc,..)
– 02 ảnh mầu 4×6 phông nền trắng, không đeo kính, đầu để trần, mặt nhìn thẳng và ảnh đó không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
–  Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.
–  Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:
+ Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì phải có Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ .
+ Trường hợp làm việc cho người sử dụng lao động tại Hà Nội thì phải có Hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận ký kết giữa 2 bên nước ngoài và Việt Nam.
+ Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng thì phải có Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa 2 bên và giấy xác nhận làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 2 năm.
+Trường hợp chào bán dịch vụ thì phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Hà Nội để đàm phán cung cấp dịch vụ.
+ Trường hợp làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Hà Nội thì phải có Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức quốc tế được phép hoạt động tại Hà Nội.
+ Trường hợp người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại thì phải có Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Hà Nội để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.
+ Trường hợp nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật thì phải có Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.
Lưu ý: Đối với Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.