info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý cho người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, người nước ngoài không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động, khi đó người sử dụng lao động nước ngoài phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc cấp giấy phép lao động. Công ty Luật Minh Anh xin hướng dẫn cho quý khách hàng trình tự thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
1: Trình tự thực hiện
– Bước 1: Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động gửi trực tiếp hồ sơ đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài thường xuyên làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
– Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
2: Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
*Thành phần hồ sơ:
– Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
– Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;
– Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
– Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
*Số bộ hồ sơ: 01 bộ
3: Cách thực thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
4: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
5: Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6: Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.