info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện – Văn phòng đại diện – là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Văn phòng đại diện không có quyền thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Công ty Minh Anh bao gồm:

I. Tư vấn trước khi thành lập:

1.      Tư vấn lựa chọn mô hình các đơn vị phụ thuộc phù hợp với nhu cầu của công ty;

2.      Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập đơn vị phụ thuộc;

3.      Tư vấn về mô hình tổ chức, quản lý của đơn vị được thành lập

4.      Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của đơn vị mới thành lập;

5.      Tư vấn về nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước;

6.      Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

7.      Soạn thảo nội dung hồ sơ thành lập:

 II. Đại diện thực hiện các thủ tục:

1.      Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động;

2.      Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

3.      Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4.      Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu;

5.      Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu của đơn vị mới thành lập (nếu  có);

6.      Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế (nếu có);

7.      Nhận giấy Mã số thuế của Doanh nghiệp (nếu có);

  IV. Kết quả bàn giao cho khách hàng:

1.      Giấy chứng nhận Đăng ký dinh doanh (Bản gốc và bản sao);

2.      Dấu pháp nhân (Dấu tròn) + Giấy chứng nhận mẫu dấu; (nếu có)

3.      Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST) (nếu có)

 V. Tư vấn và cam kết sau thành lập:

1.      Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thực hiện;

2.      Soạn thảo các Quyết định bổ nhiệm chức vụ trong đơn vị mới;

3.      Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

4.      Hướng dẫn các thủ tục trước khi đi vào hoạt động;

5.      Hướng dẫn các thủ tục kê khai thuế và mua Hóa đơn; (nếu có)

6.      Tư vẫn miễn phí trong 3 năm sau khi thành lập.