info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Tư vấn thành lập chi nhánh Công ty nước ngoài  là dịch vụ cao cấp của Tư vấn Minh Anh ngoài ra chúng tôi còn  thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Viêt Nam và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY  NƯỚC NGOÀI.

1.Các Luật sư của chúng tôi thực hiện các hoạt động tư vấn như sau.

–  Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam

– Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp;

– Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Lập Hồ sơ xin thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác

2. Chúng tôi đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động của chi nhánh và các công việc khác liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh.

DỊCH VỤ HẬU MÃI

–         Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng .

–         Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí .

–         Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

–         Tư vẫn miễn phái 02 năm kể từ ngày thành lập