info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam -Tư vấn Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoàivào Việt Nam

Cung cấp hồ sơ đầu tư nước ngoài,hoàn tất các thủ tục đầu tư nước ngoài,đồng hành  thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Viêt Nam…. và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM.

–  Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam

– Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;

– Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam;

– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;

– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;

– Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết tại Việt Nam;

– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác

2.Chúng tôi đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục xin giấy phép đầu tư

tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ,đồng thời giải trình dự án đầu tư, và các công việc khác liên quan đến thủ tục đầu tư

DỊCH VỤ HẬU MÃI – LUẬT MINH ANH

–         Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng.

–         Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí qua luatminhanh.vn

–         Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

–         Tư vấn miễn phí 02 năm kể từ ngày thành lập