info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng ký thành lập Hội

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về điều kiện thành lập hội, Công ty chúng tôi căn cứ theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP, NĐ 33/2012/NĐ-CP, Thông tư 03/2013/TT-BNV xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký thành lập Hội bao gồm:
 • Đơn xin phép thành lập hội;
 • Dự thảo điều lệ;
 • Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
 • Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội;
 • Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;
 • Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).
 1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác;
 • Chủ tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã.
 1. Thời gian giải quyết thủ tục:
 • Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.