info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện, Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Điện lực 2004, Nghị định 137/2013/NĐ-CP  xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện, phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, bao gồm:
 • Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 1. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
 2. Có hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động điện lưc hợp lệ
 3. Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
 4. Người trực tiếp quản lý kinh doanh bản lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm.
 5. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định
 6. Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực.