info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng kí chương trình khuyến mại

Khuyến mại là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Có rất nhiều các hình thức khuyến mại khác nhau mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng như: đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền,….. Tuy nhiên, đối với các chương trình khuyến mại được thực hiện bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi, thương nhân  phải đăng kí thực hiện chương trình khuyến mại tại cơ quan nhà nước về thương mạị. Trình tự, thủ tục tiến hành như sau:
Thủ tục đăng kí chương trình khuyến mại

(Thủ tục đăng kí chương trình khuyến mại)

1.Trình tự tiến hành:
Bước 1: Thương nhân tổ chức chương trình khuyến mại chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bước 2: Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, xác nhận bằng văn bản việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Bộ công thương nơi thực hiện chương trình khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ công thương trước khi thực hiện chương trình khuyến mại trong trường hợp Bộ công thương là cơ quan xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại. Nếu cơ quan xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại là Sở công thương thì không cần thực hiện bước này.
Bước 4: Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả chương trình khuyến mại và việc xử lý 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (nếu có).
Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại có trách nhiệm thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.
2.Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ công thương. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;
Thể lệ chương trình khuyến mại;
Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành về số dự thưởng;
Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
3.Thời hạn giải quyết: trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định của pháp luật.
4.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở công thương đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Bô công thương đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân thực hiện khuyến mại.
6.Kết quả thực hiện thủ tục:  Văn bản xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân
7.Căn cứ pháp lí để thực hiện thủ tục:
Luật thương mại 2005.
NĐ 37/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thương mại.