info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

Khuyến mại là một trong những hình thức xúc tiến thương mại được thương nhân áp dụng phổ biến nhằm  rộng mạng lưới khách hàng từ đó nâng cao doanh số hàng hóa, dịch vụ kinh doanh của công ti mình. Hiện nay, theo quy định của luật thương mại 2005 thì có 8 hình thức khuyến mại khác nhau. Trong đó, ngoài  khuyến mại dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi là phải thực hiện thủ tục đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những hình thức khuyến mại khác chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo. Trình tự, thủ tục thông báo như sau:
Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại1.Trình tự thực hiện:
Bước 1: Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.
Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm:
a) Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;
b) Thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.
Chú ý: Chỉ phải thực hiện Bước 2 khi khuyến mại dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
2. Nội dung thông báo:
Tên chương trình khuyến mại;
Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;
Hình thức khuyến mại;
Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;
Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;
Khách hàng của chương trình khuyến mại;
Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.
3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sơ thương mại nơi tổ chức khuyến mại.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có tổ chức khuyến mại dưới hình thức quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 7, khoản 8 Điều 92 Bộ luật thương mại.
5. Kết quả thực hiện thủ tục: Không có.
6. Cơ sở pháp lí.
Luật thương mại 2005.
NĐ 37/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thương mại.