info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh,Các quy định bắt buộc về việc công bố mỹ phẩm để được phép lưu hành tại Việt Nam.
Để giúp quý khách hàng nắm rõ về việc công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh,Tư vấn Minh Anh tư vấn sơ lược thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu dưới đây:

Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

Quý khách hàng cần chuẩn bị những tài liệu sau:Nếu gặp bất kỳ vướng mắc nào xin lệ hệ Tư vấn Minh Anh để được hỗ trợ tốt nhất.

1. Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010) do Tư vấn Minh Anh soạn thảo và cung cấp;

2. Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự);

3. Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự);

4. Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;

5. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của công ty đứng ra làm đăng kí lưu hành mỹ phẩm. – Bản công thức thành phần của mỹ phẩm;

6. Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất cho công ty Việt Nam được quyền phân phối độc quyền mỹ phẩm sau khi được đăng kí lưu hành.