info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

Trước khi đưa sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu lưu hành trên thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp cần phải làm gì? Trong phạm vi bài viết này Tư Vấn Minh Anh xin được hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cho việc công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào việt nam

  • Thủ tục công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩuTHỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH  SẢN PHẨM MỸ PHẨM NHẬP KHẨU TẠI TƯ VẤN MINH ANH:

I. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố  lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu như:
1. Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu;
2. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu;
3. Tư vấn thủ tục Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu;
4. Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến thủ tục.
II. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
1. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các chuyên viên của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
2. Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
3. Tư vấn Minh Anh đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
III. Đại diện hoàn tất các thủ tục Công bố  lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu cho khách hàng, cụ thể:
1. Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng;
2. Đại diện lên Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để nộp Hồ sơ Công bố lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng;
3. Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
4. Đại diện nhận giấy chứng nhận Công bố lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng;
5. Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

  •  HỒ SƠ THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM NHẬP KHẨU BAO GỒM

–  Đơn đăng ký Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu (theo mẫu TT 06/2010)
–  Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên Công bố lưu hành mỹ phẩm;
– Trường hợp cơ sở đăng ký không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự)
– Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;
– Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự)