info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô

Tư vấn Minh Anh tư vấn thủ tục cấp phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô

Trình tự thực hiện

Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra thực tế;

+ Trường hợp xét thấy hờ sơ không đạt yêu cầu thì lap phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.

Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Giao thông vận tải.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bao gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (theo mẫu);

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

Phương án kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;

Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép kinh doanh