info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư Vấn Bảo Hộ Tác Phẩm Viết

Minh Anh chúng tôi chuyên tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu cần đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả trong đó có tác phẩm viết bao gồm: tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm dịch …

 1. Minh Anh cung cấp các dịch vụ tư vấn:
 • Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền tác giả tác phẩm viết;
 • Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết;
 • Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm;
 • Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung tác phẩm viết.
 1. Minh Anh tiến hành các hoạt động sau:
 • Đại diện trên Cục Bản quyền để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm viết;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời Cục Bản quyền;
 • Nhận kết quả là giấy chúng nhận Đăng ký bản quyền;
 • Giao cho khách hàng kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;
 • Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có).
 1. Tài liệu khách hàng cần cung cấp
 • 03 mẫu tác phẩm;
 • 03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (nếu cần);
 • Thông tin liên quan đến tác phẩm phẩm: Tên tác phẩm, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;
 • Ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm (nếu cần);
 • Bút danh của tác giả (nếu có);
 • Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;
 • Giấy phép thành lập hợp pháp photo công chứng của tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm (nếu có);
 • Giấy cam đoan của tác giả/ đồng tác giả (theo hướng dẫn của công ty Minh Anh).