info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép hoạt động điện lực

Hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.
Đối tượng, điều kiện được cấp giấy phép hoạt động điện lực
Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp một giấy phép để thực hiện một hoặc nhiều loại hình hoạt động điện lực.
Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép;
 • Có dự án hoặc phương án hoạt động điện lực khả thi;
 • Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ;
 • Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực;
 • Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;
 • Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh;
 • Dự án hoặc phương án hoạt động điện lực;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hoạt động điện lực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành đơn vị điện lực.

Các trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

 • Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở phát điện để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Tổ chức, cá nhân hoạt động phát điện có công suất lắp đặt dưới mức công suất theo quy định của Bộ Công Nghiệp;
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo;
 • Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực.