info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.Chi nhánh được thực hiện các hoạt động có mục đích sinh lời trong phạm vi những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải bất cứ ngành, nghề nào được đăng ký bởi doanh nghiệp, chi nhánh cũng được phép hoạt động. Việc chi nhánh được thực hiện toàn bộ hay chỉ một phần chức năng là tùy theo sự ủy quyền của doanh nghiệp.
Công ty Luật Minh Anh xin hướng dẫn bộ hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty gồm những giấy tờ như sau:

  • Thông báo thành lập chi nhánh;
  • Quyết định Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh;
  • Biên bản của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên/Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, về việc thành lập chi nhánh;
  • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của của người đứng đầu chi nhánh
  • Bản sao điều lệ của công ty mẹ
  • Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty mẹ.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.