info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về nghĩa vụ của tổ viên trong tổ hợp tác

Về yêu cầu của quý khác, bộ phận tư vấn pháp luật dân sự của Luật Minh Anh xin được trả lời như sau:
Trả lời: Nghĩa vụ của tổ viên được quy định tại điều 115 bộ luật dân sự 2005.
“Điều 115. Nghĩa vụ của tổ viên
Tổ viên có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Thực hiện sự hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau và bảo đảm lợi ích chung của tổ hợp tác;
  2. Bồi thường thiệt hại cho tổ hợp tác do lỗi của mình gây ra”.

Như vậy: Hợp tác trong sản xuất kinh doanh là việc các cá nhân thành viên cùng phối hợp với nhau theo sự chỉ đạo của tổ trưởng để cùng sản xuất kinh doanh. Thực hiện sự hợp tác có nghĩa vụ quan trọng của mỗi tổ viên tổ hợp tác xuất phát từ việc mang lại lợi ích riêng cho mỗi tổ viên đồng thời đóng góp vì lợi ích chung của tổ hợp tác. Đây là một vấn đề mấu chốt của pháp luật dân sự, mà Bộ luật dân sự đã quy định.
Nếu cần biết thêm chi tiết mong quý khách hàng vui lòng liên hệ tư vấn trực tuyến của Luật Minh Anh