info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại thông tư số 03/20011/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Công ty tư vấn Minh Anh xin được hướng dẫn quý khách hàng về hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:
tải xuốngHồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:
a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;
b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
– Cơ sở vật chất của trung tâm;
– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm;
d) Danh sách đội ngũ giáo viên;
đ) Danh sách cơ sở vật chất của trung tâm;
e) Sơ yếu lý lịch; xác nhận thời gian công tác; bản sao bằng đại học của người đứng đầu trung tâm;
f) Sơ yếu lý lịch và bản sao bằng cấp của đội ngũ giáo viên giảng dạy;
g) Xác nhận số dư tài sản để duy trì hoạt động tối thiểu của trung tâm;
h) Một số giấy tờ có liên quan khác.